Nathom Police station
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรนาทม
ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ 0-4251-9191,แฟกซ์ 0-4251-9181  
webmaster
: [email protected]
http://www.nathom.nakhonphanom.police.go.th
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
เส้นทางชีวิตราชการ
นโยบายการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Search ภ.จว.นครพนม
  Search ใน กูเกิ้ล

      

                  
  
 
สถิติคดีอาญา 6 กลุ่ม เปรียบเทียบ
ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม2550 กับ 1 - 31 มกราคม 2552
สภ.นาทม จว.นครพนม
ประเภทคดี กลุ่มที่
ปี 2551
( เดือน มกราคม )
ปี 2552
( เดือน มกราคม )
หมายเหตุ
เกิด(ราย)
จับ(ราย)
ผตห.(คน)
เกิด(ราย)
จับ(ราย)
ผตห.(คน)
กลุ่มที่ 1 อุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ            
-
- ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
-
-
-
-
-
-
-
- ปล้นทรัพย์
-
-
-
-
-
-
-
- ชิงทรัพย์ (รวม )
-
-
-
-
-
-
-
- ลักตัวพาเรียกค่าไถ่
-
-
-
-
-
-
-
- วางเพลิง
-
-
-
-
-
-
-
  รวม
0
0
0
0
0
0
-
กลุ่มที่ 2 ประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ            
-
-ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
-
-
-
-
-
-
-
-ฆ่าผู้อื่นตายโดยไม่เจตนา
-
-
-
-
-
-
-
-ทำให้ผู้อื่นตายโยประมาท
-
-
-
-
-
-
-
-พยายามฆ่า
-
-
-
-
-
-
-
-ทำร้ายร่างกาย
5
3
3
-
-
-
-
-ข่มขืนกระทำชำเรา
2
2
3
-
-
-
-
  รวม
7
5
6
0
0
0
-
 กลุ่มที่ 3 ประทุษร้ายต่อทรัพย์
-
-ลักทรัพย์
-
-
-
-
-
-
-
-วิ่งราวทรัพย์
-
-
-
-
-
-
-
-รีดเอาทรัพย์
-
-
-
-
-
-
-
-กรรโชกทรัพย์
-
-
-
-
-
-
-
-ชิงทรัพย์(บาดเจ็บ)
-
-
-
-
-
-
-
-ชิงทรัพย์(ไม่บาดเจ็บ)
-
-
-
-
-
-
-
-ปล้นทรัพย์
-
-
-
-
-
-
-
-รับของโจร
-
-
-
-
-
-
-
-ทำให้เสียทรัพย์
1
-
-
-
-
-
-
  รวม
1
0
0
0
0
0
-
  กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ
-
-โจรกรมรถจักรยานยนต์
-
-
-
-
-
-
-
-โจรกรมรถยนต์
-
-
-
-
-
-
-
-โจรกรรม โค -กระบือ
-
-
-
-
-
-
-
-โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร
-
-
-
-
-
-
-
-ปล้นรถแท็กซี่
-
-
-
-
-
-
-
-ข่มขืนและฆ่า
-
-
-
-
-
-
-
-ลักพาเรียกค่าไถ่
-
-
-
-
-
-
-
   รวม
0
0
0
0
0
0
-
  กลุ่มที่ 5 คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
-
  คดีอาวุธปืน
-
-
-
-
-
-
-
-อาวุธปืนธรรมดา
11
2
2
-
-
-
-
-อาวุธปืนสงครม
-
-
-
-
-
-
-
-วัตถุระเบิด
-
-
-
-
-
-
-
คดีการพนัน
-
-
-
-
-
-
-
-การพนันทั่วไป
2
2
7
1
1
4
-
-การพนันสลากกินรวบ
-
-
-
-
-
-
-
คดียาเสพติด
-
-
-
-
-
-
-
-พ.ร.บ.ยาเสพติด 2522
-
-
-
-
-
-
-
-ยาเสพติด (ยาบ้า )
-
-
-
-
-
-
-
พ.ร.ก.สารระเหย
-
-
-
4
4
4
-
พ.ร.บ.ปราบปรามค้าประเวณี
-
-
-
-
-
-
-
ค้าเผยแพร่วัตถุสิ่งลามก
-
-
-
-
-
-
-
พ.ร.บ.สถานบริการ 2509
-
-
-
-
-
-
-
พ.ร.บ.โรงแรม
-
-
-
-
-
-
-
พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย
-
-
-
-
-
-
-
รวม
13
4
9
5
5
8
-