Nathom Police station
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรนาทม
ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ 0-4251-9191,แฟกซ์ 0-4251-9181  
webmaster : [email protected]
http://www.nathom.nakhonphanom.police.go.th
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
เส้นทางชีวิตราชการ
นโยบายการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Search ภ.จว.นครพนม
  Search ใน กูเกิ้ล

      

                  
  
 
ด.ต.สุวิทย์  ละหว้า
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์
โทร.08-7236-9850
ด.ต.รังสรรค์  ดอกดวง
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์
โทร.0-86240-8676
จ.ส.ต.ไพรบูรณ์  พัฒนาศูร
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์
โทร.0-81065-1671
จ.ส.ต.ชัยชนะ  รังกลิ่น
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์
โทร.0-89842-5308
จ.ส.ต.ศุภชัย   ศรีลุนช่าง
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์
โทร.0-87217-3728
ส.ต.อ.สมบัติ    พิมพ์ดี
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์
โทร.0-81975-6053
พ.ต.ท.ประยูร ศิริสุทธินันท์
รอง ผกก.ปป.สภ.นาทม
โทร.0-81548-4522
พ.ต.ต.นิวัตร   จอมสถาน
สวป.สภ.นาทม
โทร.0-86857-3557
ร.ต.ท.สมพงษ์    พนัส
รอง สวป.สภ.นาทม
โทร.0 -86234-4243