Nathom Police station
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรนาทม
ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ 0-4251-9191,แฟกซ์ 0-4251-9181  
webmaster : [email protected]
http://www.nathom.nakhonphanom.police.go.th
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
เส้นทางชีวิตราชการ
นโยบายการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Search ภ.จว.นครพนม
  Search ใน กูเกิ้ล

      

                  
  
 
รายชื่อนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร,ชั้นประทวน
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ของสถานีตำรวจภูธรนาทม
     
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บ้าน
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม ผกก.สภ.นาทม
0-81367-4808
0-4251-9180
พ.ต.ท.ประยูร    ศิริสุทธินันท์ รอง ผกก.ปป.สภ.นาทม
0-81548-4522
-
พ.ต.ต.นิวัตร  จอมสถาน สวป.สภ.นาทม
0-86857-3557
-
พ.ต.ท.ชัยเชษฐ์ สุระเสียง พงส.(สบ.3) สภ.นาทม
0-87229-6939
-
ร.ต.ท.ประวัติ พลสุวรรณ์ พงส.(สบ.1) สภ.นาทม
0-6858-9334
-
ร.ต.ท.สมพงษ์ พนัส รอง สวป.สภ.นาทม
0-86234-4243
-
พ.ต.ต.พิชัย    ธิถา์ สว.ธร. สภ.นาทม
0-85150-6943
-
พ.ต.ต.อนันต์   คณโทมุุ์ข สว.สส. สภ.นาทม
0-84684-9866
-
พ.ต.ต.แวว   โพธิบุตร สว.สป. สภ.นาทม
0-87855-5279
-
ด.ต.ไชยรัตน์ โสรินทร์ ผบ.หมู่/จ่ากองร้อย
0-81369-6571
0-4251-9028
ด.ต.สุวิทย์ ละหว้า ผบ.หมู่/สายตรวจตำบล
0-87236-9850
0-4251-9034
ด.ต.ประพาส คำชา ผบ.หมู่/สายตรวจตำบล
0-87860-9450
0-4251-9193
ด.ต.ประเวทย์ ปิยะโคตร ผบ.หมู่/สิบเวร
0-89862-9936
-
ด.ต.สุเมธ โสขวัญฟ้า ผบ.หมู่/สายตรวจตำบล
0-87854-9101
-
ด.ต.รังสรรค์ ดอกดวง ผบ.หมู่/สายตรวจตำบล
0-86240-8670
0-4251-9045
ด.ต.ทรงศักดิ์ นาคสุทธิ์ ผบ.หมู่ /ยาม
0-89886-1889
-
ด.ต.ทรงศักดิ์ จันทรโคตร ผบ.หมู่/สิบเวร
0-89575-4001
-
ด.ต.อนันตศักดิ์ กลางประพันธ์ ผบ.หมู่/สิบเวร
0-89575-5105
-
ด.ต.สง่า ศิวินา ผบ.หมู่/ประจำวัน
0-81055-1940
-
จ.ส.ต.อิสระนันท์ ตาทิพย์ ผบ.หมู่/คดี
0-86222-5981
-
จ.ส.ต.อุบล โถบำรุง ผบ.หมู่/คดี
0-81059-1994
-
จ.ส.ต.สมาน พรมเพ็ง ผบ.หมู่/คดี
0-81391-7239
-
จ.ส.ต.ทองลี ถิ่นวิลัย ผบ.หมู่/สืบสวน
0-87222-8432
-
จ.ส.ต..ศุภชัย ศรีลุนช่าง ผบ.หมู่/สายตรวจ จยย.
0-81048-8427
-
จ.ส.ต.กันทรากร น้อยเนารัง ผบ.หมู่/สืบสวน
0-86241-4976
-
จ.ส.ต.ไพรบูรณ์ พัฒนาศูร ผบ.หมู่/สายตรวจ จยย.
0-89049-8878
-
จ.ส.ต.สมบัติ พิมพ์ด ผบ.หมู่/ประจำวัน
0-81975-6053
-
จ.ส.ต..อดิศักดิ์ อ่วมอารีย์ ผบ.หมู่/สื่อสาร
0-89772-6425
-
จ.ส.ต.มานพ หงษ์สุวรรณ ผบ.หมู่/สายตรวจจราจร
0-87861-8124
-
ส.ต.ท.ธเนศ นาคประเวศน์ ผบ.หมู่/ธุรการยาเสพติด
0-81670-8179
-
ส.ต.ท.เจตณรงค์ ธงหาร ผบ.หมู่/สืบสวน
0-89059-3856
-
ส.ต.ท.ณรงค์ วงชนะ ผบ.หมู่/ธุรการ (ป.)
0-89714-7551
-
ส.ต.ท.เกรียงไกร ศรีวงศา ผบ.หมู่/สายตรวจจราจร
0-84790-6355
-
ส.ต.ต.วิจารณ์ แสนมนตรี ผบ.หมู่/พลขับ
0-84519-0063
 
ส.ต.ต.พิเชษฐ พิมโยธา ผบ.หมู่/ประจำวัน
0-86230-5887
 
ส.ต.ต.ณัฐพล ดงภูยาว ผบ.หมู่/สื่อสาร
0-85740-5582