Nathom Police station
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรนาทม
ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ 0-4251-9191,แฟกซ์ 0-4251-9181  
webmaster
:[email protected]
http://www.nathom.nakhonphanom.police.go.th
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
เส้นทางชีวิตราชการ
นโยบายการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Search ภ.จว.นครพนม
  Search ใน กูเกิ้ล

      

                  
  
 
พ.ต.ต.แวว  โพธิบุตร
สว.สป.สภ.นาทม
โทร.0-87855-5279
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม
ผกก.สภ.นาทม
โทร.0-81367-4808
ร.ต.ท.ประวัติ  พลสุวรรณ์
พงส.(สบ.1)สภ.นาทม
โทร.0-86857-9334
พ.ต.ท.ชัยเชษฐ์ สุระเสียง
พงส.(สบ.3)สภ.นาทม
โทร.0-87229-6939
พ.ต.ต.นิวัตร   จอมสถาน
สวป.สภ.นาทม
โทร.0-86857-3557
ร.ต.ท.สมพงษ์    พนัส
รอง สวป.สภ.นาทม
โทร.0 -86234-4243
พ.ต.ท.ขวัญทอง   ฟองลม
รอง ผกก.สส.สภ.นาทม
โทร.0 -83415-7756
พ.ต.ต.อนันต์  คณโทมุข
สว.สส.สภ.นาทม
โทร.0-84684-9866
พ.ต.ต.พิชัย ธิถา
สว.อก.สภ.นาทม
โทร.0-85150-6943
พ.ต.ท.ประยูร ศิริสุทธินันท์
รอง ผกก.ปป.สภ.นาทม
โทร.0-81548-4522