วันนี้     

 

สภ.อ.นาทม ควรปรับปรุงการบริการในด้านใดมากทีสุด

ควรปรับปรุงอุปกรณ์สำนักงานให้ทันสมัย
ควรปรับปรุงการบริการให้เสร็จในจุดเดียว
ควรปรับปรุงการบริการประชาชนให้รวดเร็วและประทับใจ
ควรมีชุดมวลชนสัมพันธ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน
ควรบริการด้านงานสอบสวนให้มีความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 

 

โครงการตำรวจอาสา
          สถานีตำรวจภูธรนาทม ได้จัดทำโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ถิ่น
(ตำรวจอาสา) โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อำเภอนาทม
เป็นอย่างดีและได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้ง 3 ตำบล ในพื้นที่อำเภอนาทม
 
 
 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
            ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาทมและครอบครัว
ทุกนายได้ร่วมมือกันปลูกผักสวนครัวในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถปลูกผักไว้บริโภคเองและยังแบ่งขายได้ลดค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทำขึ้นใช้เอง
ทำให้ผักเจริญงอกงามและปลอดสารพิษ
โครงการพัฒนาวัด
            สถานีตำรวจภูธรนาทม ได้ทำโครงการ วัดบ้านโรงเรียน โดยนำข้าราชการตำรวจเข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดในพื้นที่ อำเภอนาทมทุกหมู่บ้านและได้ทำอาหารถวายพระทุกครั้งด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี

 
 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม อุบัติเหตุจราจร  
 
  รหัสผู้ใช้ 
     รหัสผ่าน 
   

IC4 Knowledge

  รหัสผู้ใช้
  รหัสผ่าน
  ตำแหน่ง

  จดจำ

 
 
 
DO
ผลิตภัณฑ์โอท็อปอำเภอนาทม
- บายศรีโนนสะอาด ไม้กวาดโคกศรี มัดหมี่พันห่าว นาสามัคคีเห็ดขอน บ้านหมอนดอนดู่ บ้านหมวกดอนแดง ปลาแห้งดอนเตย ลำเต้ยนานอ ผ้าทอนาทม หน่อไม้ต้มคำแม่นาง แผ่นยางสามแยก ปลาแดกท่าพันโฮง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathom Police station
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรนาทม
ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ 0-4251-9191,แฟกซ์ 0-4251-9181  
webmaster
:[email protected]
ผู้บังคับบัญชาประวัติสถานีแผนกงานสถิติคดีอาญาประกาศคำสั่งแหล่งท่องเที่ยวสินค้าโอท็อป
http://www.nathom.nakhonphanom.police.go.th
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
เส้นทางชีวิตราชการ
นโยบายการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รัฐบาลไทย
สำนักงาน กพร.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 4
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
 
  Search ภ.จว.นครพนม
  Search ใน กูเกิ้ล